Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

CGreen cement

Cement je energeticky a environmentálně náročný materiál a je součástí stavebně klimatického řetězce.

My, Buzzi SpA a Cement Hranice, jsme odhodláni neustále snižovat emise CO2 v celém našem výrobním a zpracovatelském řetězci cementu.

Při výrobě cementového slínku vzniká velké množství CO2. Přibližně dvě třetiny z toho lze připsat emisím z procesu způsobeným kalcinací vápence a zhruba jednu třetinu emisím CO2 souvisejícím se spalováním.

Emise CO2 související s energií snižujeme tím, že optimalizujeme účinnost našich závodů a stále častěji využíváme alternativní paliva s určitou výhřevností nahrazující paliva fosilní.

Abychom snížili emise z procesu způsobené surovinami, nahrazujeme vápenec, obsahující velké množství CO2, alternativními surovinami obsahujícími vápník a již kalcinované materiály.

Kromě výše uvedených možností Buzzi Unicem zavedlo označení CGreen, což jsou naše cementy s více hlavními složkami a tím i sníženou uhlíkovou stopou.

U cementů řady CGreen jsme se rozhodli pro redukci obsahu energeticky náročného slínku dalšími hlavními složkami, jako je vysokopecní struska, vápenec. Tyto cementy musí zcela vyhovět potřebám betonářského a stavebního průmyslu. Tím se snažíme optimalizovat parametry a ekologickou účinnost našich cementů.

CGreen představuje přirozený vývoj našich cementů v souladu s dlouhou tradicí vysoce kvalitních a vysoce výkonných produktů. V souladu s principy udržitelného rozvoje si dobře uvědomujeme, jak důležité je posuzovat vlivy našich cementů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu staveb, a tudíž je naším cílem neustále hledat materiály, které jsou k životnímu prostředí stále šetrnější.

Indikátor Global Warming Potential (GWP) představuje uhlíkovou stopu každého jednotlivého pojiva, přičemž cementy, které tvoří řadu CGreen, jsou z hlediska životního prostředí nejpříznivější.

Označení CGreen mají cementy s optimalizovaným složením, při jejichž výrobě vzniká méně, než 0,5t CO2/ 1 t cementu. V našem produktovém portfoliu se jedná o cementy:

 

Co znamená název CGreen?

Písmeno „C“ v názvu symbolizuje 5C přístup Evropské cementářské asociace CEMBUREAU

Přístup 5C popisuje cestu našeho odvětví ke kompletnímu snížení emisí CO2 do roku 2050 ve fázích hodnotového řetězce cementu.