Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

UNICEMENT® CEM II/B-LL 32,5 R

Popis
Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1 ve složení dle tabulky 1. Normové označení Portlandské cementy s vápencem EN 197-1 - CEM II/B-LL 32,5 R, obchodní název UNICEMENT®.

Portlandský slínek (K)
Vápenec (LL)
Síran vápenatý
Doplňující složka
Přísady

Použití
Používá se pro drobné betonové konstrukce, pro staveništní přípravu betonu. CEM II/B-LL 32,5 R je vhodný pro betony běžných pevnostních tříd (pro domácí použití). Není vhodný pro betonové konstrukce vystavené velkému mechanickému zatížení a do agresivního prostředí.

Dodání
Balený v papírových pytlích á 25 kg na paletě EUR.