Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

CEM III/A 42,5 N

Popis
Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5, ve složení dle tabulky 1 technické normy EN 197-1.

  • Portlandský slínek (K)
  • Granulovaná vysokopecní struska (S)
  • Síran vápenatý
  • Doplňující složka
  • Přísady

Použití
Používá se pro betonové, železobetonové stavební konstrukce, kde nejsou požadovány vysoké počáteční pevnosti a rychlý nárůst pevností. CEM III/A 42,5 N je vhodný pro betony vyšších a běžných pevnostních tříd. Tento cement je vhodný pro betonáže masivních objektů a pro betonáže v letním (teplém) období z důvodu nižšího vývinu hydratačního tepla. Betony s vysokopecním cementem mají zvýšenou odolnost proti agresivnímu prostředí a jsou méně náchylné na vznik výkvětů. U betonu s tímto cementem dochází k pokračování nárůstu pevností i po normou stanovené době 28 dnů proti konstantním pevnostem u portlandských cementů. Tento cement není vhodný pro betonáže v zimním období (při záporných venkovních teplotách).