Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

Cementy (Volně ložené)

Cementy patří k hlavní produkci akciové společnosti Cement Hranice. V našem závodě jsou vyráběny portlandské cementy, portlandské s vápencem a vysokopecní cementy. Všechny jsou vyráběny podle platné normy EN 197-1. Jako volně ložené jsou dodávány buď autocisternách nebo železničních vagónech Uacs.