Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

CEM I 42,5 R (sc)

Popis
Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1 ve složení dle tabulky 1. Splňuje požadavky definované článkem 6.1 specifické technické dokumentace ČSN 73 6123-1.

  • Portlandský slínek (K)
  • Síran vápenatý
  • Přísady

Použití
Pro výrobu cementobetonových krytů.