Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

CEM II/A-LL 42,5 R

Popis
Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5, ve složení dle tabulky 1 technické normy EN 197-1.

  • Portlandský slínek (K)
  • Vápenec (LL)
  • Síran vápenatý
  • Doplňující složka
  • Přísady

Použití
Používá se pro betonové, železobetonové stavební konstrukce, drobné betonové dílce a velkorozměrové dílce, které jsou vystavený velkému mechanickému zatížení. CEM II/A-LL 42,5 R je vhodný pro betony vyšších a běžných pevnostních tříd, předpínané, samozhutnitelné a pohledové betony.