Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N

Popis

Hydraulické práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5, ve složení dle tabulky 1 technické normy EN 197-1

  • Portlandský slínek (K)
  • Vápenec LL
  • Granulovaná vysokopecní struska
  • Síran vápenatý
  • Doplňující složky a přísady

Použití

Používá se pro betonové, železobetonové stavební konstrukce, drobné betonové dílce. CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N je vhodný pro betony se středním nárůstem pevnosti vyšších a běžných pevnostních tříd. U betonu s tímto cementem dochází k pokračování nárůstu pevností i po normou stanovené době 28 dnů proti konstantním pevnostem u portlandských cementů.

Heading generico