Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

CEM I 52,5 R

Popis
Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5, ve složení dle tabulky 1 technické normy EN 197-1.

  • Portlandský slínek (K)
  • Síran vápenatý
  • Doplňující složka
  • Přísady

Použití
Používá se pro náročné betonové, železobetonové stavební konstrukce, drobné betonové dílce a velkorozměrové dílce, které jsou vystaveny velmi vysokému mechanickému zatížení. CEM I 52,5 R je vhodný pro betony vyšších pevnostních tříd (vysokohodnotné betony), předpínané betony, betony s požadavkem na velmi vysoké počáteční pevnosti s ohledem na rychlé odformování. Není vhodný pro masivní betonové stavby.