Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

CEM I 42,5 R (na)

Popis
Práškové pojivo se sníženým obsahem Na2Oekv. vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5, ve složení dle tabulky 1 technické normy EN 197-1.

  • Portlandský slínek (K)
  • Síran vápenatý
  • Doplňující složka
  • Přísady

Použití
Používá se pro stavby pozemních komunikací, kde je požadavek na obsah alkálii Na2Oekv. v cementu maximálně 0,8% (dle technických podmínek TP 137).