Obrázky 2000x290 O společnosti

Drobečková navigace

Whistleblowing

Whistlebloweři jsou osoby, které upozorňují na nesrovnalosti ve společnosti - porušování platných zákonů, zneužívání, ohrožení lidí a životního prostředí atd. - a pomáhají tak odvrátit škody způsobené společnosti, zaměstnancům a životnímu prostředí (zainteresovaným stranám).

Ochrana oznamovatele je nesmírně důležitá, a proto jsou všechny příchozí informace považované za přísně důvěrné a zejména totožnost oznamovatele je chráněna zákonem (č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů). Ve skupině Buzzi bylo rozhodnuto, že prvním kontaktním místem pro oznamovatele je interní audit.

 

Vnitřní oznamovací systém

Cement Hranice, akciová společnost, zřídila vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím můžete oznamovat možná protiprávní jednání.

Pokud máte oprávněné důvody domnívat se, že k protiprávnímu jednání došlo, můžete oznámení podat u příslušné osoby:

Ing. Pavel Urbášek

interni.audit@cement.cz

+420 734 165 857

  • v listinné podobě poštou na adresu: Cement Hranice, akciová společnost, Interní audit, Bělotínská 288, 731 01 Hranice, zásilku označte slovy „Pouze k rukám příslušné osoby“
  • telefonicky na tel. čísle + 420 734 165 857
  • osobně po předchozí telefonické domluvě na čísle + 420 734 165 857

 

Doporučujeme Vám, abyste do zprávy uvedli své jméno a kontaktní údaje, aby Vás příslušná osoba mohla informovat o výsledcích posouzení Vašeho oznámení a případně o přijatých opatřeních. Zaručujeme Vám, že informace o Vaší totožnosti budou v souladu se zákonem chráněny a přístup k nim bude mít pouze příslušná osoba.

Oznámení můžete podat i tehdy, pokud nejste naším zaměstnancem.

Upozorňujeme Vás, že tento oznamovací systém nesmí být zneužíván k podání vědomě nepravdivých oznámení.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.