Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

TOPCEMENT® CEM I 52,5 R

Popis
Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1 ve složení dle tabulky 1. Normové označení: CEM I 52,5 R, obchodní název TOPCEMENT®.

Portlandský slínek (K)
Síran vápenatý
Doplňující složka
Přísady

Použití
Používá se pro náročné betonové, železobetonové stavební konstrukce, drobné betonové dílce a velkorozměrové dílce, které jsou vystaveny velmi vysokému mechanickému zatížení. CEM I 52,5 R je vhodný pro betony vyšších pevnostních tříd (vysokohodnotné betony), předpínané betony, betony s požadavkem na velmi vysoké počáteční pevnosti s ohledem na rychlé odformování. Není vhodný pro masivní betonové stavby.

Dodání
Balený v papírových pytlích á 25 kg na paletě EUR.