Obrázky 2000x290 Produkty

Drobečková navigace

SUPERCEMENT® CEM I 42,5 R

Popis
Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1 ve složení dle tabulky 1. Normové označení CEM I 42,5 R, obchodní název SUPERCEMENT®. 

Portlandský slínek (K)
Síran vápenatý
Doplňující složka
Přísady

Použití
Používá se pro betonové, železobetonové stavební konstrukce, drobné betonové dílce a velkorozměrové dílce, které jsou vystaveny velkému mechanickému zatížení. CEM I 42,5 R je vhodný pro betony vyšších a běžných pevnostních tříd, předpínané betony a suché omítkové směsi. Není vhodný pro masivní betonové stavby.

Dodání
Balený v papírových pytlích á 25 kg na paletě EUR.