Obrázky 2000x290 O společnosti

Drobečková navigace

Profil firmy

Cement Hranice, akciová společnost je součástí italského koncernu Buzzi a je řízena jako součást východní divize Dyckerhoff. Buzzi SpA je společnost se sídlem v Itálii, která provozuje závody ve 13 zemích s téměř 10 000 zaměstnanci po celém světě.
Našim zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní produkty, nabízíme poradenské a další služby související se stavebnictvím. Naše výroba je přizpůsobena nejnovějším poznatkům v technologii stavebních materiálů a s limitovanými zdroji zacházíme zodpovědně.

Provoz v hranické cementárně byl zahájen v dubnu roku 1954. 

Výrobní zařízení Cement Hranice, akciová společnost prošlo v letech 1987 – 1992 rozsáhlou modernizací, díky níž se hranický závod v 90. letech zařadil mezi nejmodernější cementářské technologie v Evropě. Denní kapacita produkce slínku je 3 000 tun, ze kterého namíláme portlandské cementy, portlandské cementy s vápencem, vysokopecní cementy a dále ucelenou škálu maltovinových pojiv. Slínek je dnes vyráběn výrazně efektivnějším způsobem. Mimo ekonomické a kvalitativní aspekty bylo při modernizaci cementárny pamatováno na ekologii výroby. Odprašovací zařízení v nákladu přes 150 mil. Kč, které bylo při velké modernizaci nainstalováno a je průběžně modernizováno, významně snížilo produkci emisí. Použitá technologie třístupňového výpalu slínku s předkalcinací podstatně snížila emise oxidů dusíku a síry.

Cement Hranice, akciová společnost je držitelem Certifikátu Integrovaného systému managementu dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2019.