Drobečková navigace

Buzzi Unicem představuje plán
27 září 2022

Buzzi Unicem představuje plán "Naše cesta k čisté nule"

V souladu se závazkem k udržitelnosti a vytváření hodnot pro všechny zainteresované strany představuje Buzzi Unicem plán „Naše cesta k čisté nule“ („Our Journey to Net Zero“) a líčí cestu společnosti ke klimatické neutralitě do roku 2050. Skupina očekává, že do roku 2030 sníží emise CO2 pod 500 kg na tunu cementového materiálu, což odpovídá snížení asi o 20 % ve srovnání s úrovní roku 2021. Navíc v souladu s ustanoveními Pařížské dohody o změně klimatu a Evropské zelené dohody je cílem do roku 2050 vyrábět beton s nulovým dopadem na emise CO2.