Malty pro zdění

Unilep S 39 Unilep S 39

Zdící malta - tenké spáry

Typ: M 10 (T)

Typ: M 10 (T)

M 10
Pevnost v tlaku za 28 dní [MPa]

(T)
Malta pro tenké spáry

Orient. cena: 3.800 Kč/t

Unimalt ZMR 11 Unimalt ZMR 11

Zdící malta

Typ: M 10

Typ: M 10

M 10
Pevnost v tlaku za 28 dní [MPa]

Orient. cena: 2.000 Kč/t