Obrázky 2000x290 O společnosti

Drobečková navigace

Kodex chování

Buzzi SpA a Cement Hranice, akciová společnost, jako společnost Buzzi SpA, považují etiku za nezbytnou součást řízení podniku a plné dodržování zákonů je aktivem, které společnosti přidává hodnotu.

Z tohoto důvodu byl zaveden Kodex chování Buzzi SpA.

Zásady obsažené v Kodexu se vztahují na všechny ředitele, členy orgánů společnosti, zaměstnance, dodavatele a všechny osoby jednající jménem a / nebo jménem společnosti Cement Hranice, akciová společnost, mimo jiné včetně zástupců, zástupců partnerů, externích konzultantů, subjektů jmenovaných společností atd.

(PDF 311 KB)

Kontaktní informace při zjištění porušení Kodexu chování

Každý, kdo se dozví o protiprávním jednání nebo porušení tohoto Kodexu chování, má při oznámení této skutečnosti Cement Hranice, akciová společnost, zaručenu diskrétní ochranu.

Zprávy lze sdělit:

e-mailem na adresu: interni.audit@cement.cz

poštou na adresu:

Cement Hranice, akciová společnost
Interní audit
Bělotínská 288
753 01 Hranice, Česká republika

nebo

Dyckerhoff GmbH
Interní audit
Biebricher Strasse 68
65203 Wiesbaden, Německo