Obrázky 2000x290 Historie

Drobečková navigace

Historie

2017

Během zimní odstávky technologie na přelomu let 2016/2017 byl realizován významný investiční projekt, a to náhrada dvou elektroodlučovačů jedním látkovým filtrem za rotační pecí. Tento nový látkový filtr byl uveden do provozu s nájezdem technologie na začátku března 2017. Na základě garančního autorizovaného měření emisí a výsledků provozu bylo prokázáno, že toto nové filtrační zařízení pracuje s vysokou účinností a dosahuje výstupní emisní koncentrace tuhých znečisťujících látek za filtrem ≤ 3 mg/Nm3. Pro doplnění je nutno uvést, že požadavky nejlepších dostupných technik (BAT) požadují plnění emisního limitu do 20 mg/Nm3.

2016

V tomto roce byl uveden na trh nový druh cementu CEM I 42,5 R (na) se sníženým obsahem  Na2Oekv. za účelem vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací.

2013

S ohledem na snižování produkce CO2 v cementářském průmyslu byl v tomto roce uveden na trh nový druh cementu CEM III/A42,5 N.

2012

Uvedení do provozu chladiče cementu pro mlýny 5 - 8 za účelem plnění narůstajících požadavků zákazníků týkající se teploty cementu v letním období.

2008

V roce 2008 dochází k absolutní změně nejdůležitějšího grafického komunikačního prostředku - loga společnosti. Nové logo vyjadřuje novou společnou identitu všech společností, které tvoří skupinu Buzzi Unicem. Současně zůstává zachován regionální název společnosti jako zdůraznění jedinečnosti a kulturního dědictví každého člena skupiny Buzzi Unicem.

2007

Akciová společnosti Cement Hranice získává Certifikát na systém OHSAS 18 001:1999.

2004

Buzzi Unicem získává majoritní podíl ve skupině Dyckerhoff, čímž se i Cement Hranice, akciová společnost, stává součástí skupiny Buzzi Unicem.

2003

V roce 2003 společnost získala certifikáty systémů managementu dle ČSN EN ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 14 001:1996.

1997

Většinový podíl akcií Cement Hranice, akciová společnost, získává německý cementářský koncern Dyckerhoff.

1995

Společnost získala Certifikát systému řízení jakosti podle normy DIN EN ISO 9002.

1994

Cement Hranice, akciová společnost se stává majoritním vlastníkem podílu akcií v akciové společnosti Cemos Ostrava.

1992

Dokončení rozsáhlé modernizace závodu.
Dochází ke kapitálovému propojení s firmou Ciments Francais.

1991

Založení akciové společnosti Cement Hranice. Privatizace společnosti vstupem zahraničního kapitálu firmy Italcementi.

1987

Zahájení modernizace závodu a vybudování nové výrobní linky na výpal slinku suchým způsobem.

1980

Organizační změna na koncernový podnik Cementárny a vápenky Hranice.

1954

Uvedení do provozu nového závodu na výrobu cementu mokrým způsobem. Vznikl národní podnik Hranická cementárna a vápenice.