Obrázky 2000x290 O společnosti

Breadcrumbs

Podle směrnice o soukromí EU (Privacy Regulation) 2016/679 z 27. dubna 2016 popisuje uvedené veřejné prohlášení postup, který Buzzi Unicem SpA používá při zpracování osobních údajů osob, které navštěvují webové stránky www.cement.cz – (dále jen „web“).

SPRÁVCE

Správcem zpracovávání osobních údajů souvisejících s webovými stránkami je Buzzi Unicem SpA, se sídlem na Via Luigi Buzzi, 6 -15033 Casale Monferrato (AL). Svá práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete přímo inspektora ochrany údajů, jehož obchodní sídlo je na stejném místě, na následující emailové adrese: privacy@buzziunicem.it, nebo doporučeným dopisem zaslaným na výše uvedenou adresu.

KATEGORIE, CHARAKTER A ÚČEL ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Správce zpracuje některé osobní údaje uživatelů, kteří operují s webovými službami webu.

ÚDAJE O PROHLÍŽENÍ

Informační systémy při surfování na webu automaticky získávají přístup k údajům o prohlížení, jako je například IP adresa, URI adresy (jednotný identifikátor zdroje – Uniform Resource Identifier), a také podrobnosti o žádostech, které se odesílají na server webu, jenž umožňuje procházení stránek. Údaje o prohlížení lze také využít k vypracování anonymních statistik, díky kterým pochopíme, jak je web využíván a jak zlepšit jeho strukturu. A nakonec lze údaje o prohlížení využít při vyšetřování nezákonných aktivit, například v případě počítačové trestné činnosti, která web poškozuje.

ÚDAJE POSKYTOVANÉ UŽIVATELEM

Zaslání jakéhokoli sdělení kontaktům ze seznamu na webu s sebou nese přístup k emailové adrese a jiným osobním údajům, které jsou ve sdělení obsažené.

VOLITELNÝ CHARAKTER POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Aniž by byly dotčeny body uvedené výše, pokud jde o údaje o prohlížení a cookies, mohou uživatelé volně poskytovat osobní údaje svých kontaktů a/nebo údaje o komunikaci se správcem.

COOKIES

 

POSTUPY PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje se zpracovávají automatizovanými nástroji, postupy, které souvisejí výhradně se stejnými účely, a k dosažení účelů, pro které byly sbírány, tak dlouho, dokud je to nutné. Shromážděné informace se ukládají v bezpečném prostředí.

ROZSAH ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje bude zpracovávat personál, který je pověřen správcem. Osobní údaje mohou být zpracovávány také třetími stranami, poskytovateli externích služeb (např. technickou podporou), které konají jménem správce, jsou řádně jmenovány jako zpracovatelé, kteří budou údaje zpracovávat v souladu s účelem, za jakým byly údaje původně shromažďovány.

ŠÍŘENÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje se nesdělují.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Pokud by měl uživatel přes tento web přístup k externím stránkám, měl by být od začátku upozorněn, že správce nemůže mít nad obsahem takových stránek žádnou kontrolu. Proto doporučujeme pečlivě číst politiku ochrany soukromí a podmínky použití na těchto stránkách předtím, než své osobní údaje poskytnete.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Směrnice EU 2016/679 garantuje subjektům údajů uplatnění určitých práv.

Podle článků 15-22 směrnice jsou práva subjektu údajů následující: právo získat od držitele potvrzení o existenci či neexistenci jeho/jejích osobních údajů a komunikace ve srozumitelné podobě; právo znát původ údajů, účel a způsoby zpracovávání a logiku, která je uplatněna v případech zpracování pomocí elektronických nástrojů; právo získat, při dodržení zákonných požadavků a v souladu s postupy stanovenými směrnicí, zrušit, převést do anonymní podoby nebo blokovat údaje, při jejichž zpracování byl porušen zákon, a také právo na aktualizaci, opravu nebo, pokud je zájem, na integraci údajů; právo námitky, z legitimních důvodů, proti samotnému zpracování a právo žádat omezení  zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má také právo, při splnění podmínek, kontaktovat ručitele kvůli ochraně osobních údajů v mezích jeho odpovědnosti.

Všechna tato práva mohou být uplatněna písemně u inspektora ochrany údajů na adrese privacy@buzziunicem.it, nebo doporučeným dopisem zaslaným na následující adresu: Buzzi Unicem S.p.a. se sídlem na via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL).

Politika ochrany soukromí stránek může být pravidelně aktualizována.