Breadcrumbs

Úspěšné absolvování 2. dozorového auditu
28 November 2017

Úspěšné absolvování 2. dozorového auditu

Cement Hranice, akciová společnost má zaveden integrovaný systém řízení, který zahrnuje tři certifikované systémy:

systém managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001:2009,

systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005,

systém bezpečnosti práce (OHSAS) dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Systémy musí být každoročně podrobeny úspěšnému provedení dozorového auditu s tím, že jednou za tři roky je nutný audit recertifikační. Výše uvedené audity mohou provádět jen nezávislé externí auditorské společnosti, které disponují odpovídajícími oprávněními k provádění auditů a certifikací pro každý systém.

Dne 23. října 2017 byl přímo „v terénu“ naší společnosti proveden druhý dozorový audit. Podrobnou zprávu o jeho průběhu a výsledcích naleznete v příloze.