Obrázky 2000x290 O společnosti

Drobečková navigace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vedení Cement Hranice, akciová společnost se zavázalo ke stálému zlepšování v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), ve všech fázích výroby, expedice, prodeje cementů a směsných maltovin.

Cílem Cement Hranice, akciová společnost je jednak uspokojovat požadavky zákazníků a zároveň, vytvořit pocit jistoty a bezpečí pro všechny, kteří se v areálu společnosti se souhlasem vedení společnosti mohou pohybovat.

Pro dosažení těchto záměrů vyhlásilo vedení společnosti Politiku integrovaného systému managementu (ISM), která navazuje na povinnosti uložené zaměstnavateli §101 odst. 1. 2 a 5, dále §102 dost. 3 a §349 zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce a dalšími zvláštními právními předpisy a na ně navazujícími interními předpisy.

Pro zajištění bezpečí všech osob, které se mohou současně pohybovat v areálu Cement Hranice, akciová společnost, byly vydány dvě základní směrnice (viz níže k ev. stažení), které mají podpořit další cíl vedení společnosti, kterým je vytvoření bezpečného podniku.