Obrázky 2000x290 Betonářská laboratoř

Drobečková navigace

Betonářská laboratoř

Betonářská laboratoř (BL) je organizačně začleněna do útvaru ředitele závodu Cementu Hranice, akciová společnost a je umístěna v budově řídícího střediska. Personální obsazení tvoří:

Vedoucí: Jiří Janota jiri.janota@cement.cz
Technik kvality: Dalibor Vývoda dalibor.vyvoda@cement.cz
Technik BL: Zdeněk Maleňák zdenek.malenak@cement.cz

Email BL: betonlabor@cement.cz 

Od počátku roku 2008 realizuje zakázky svých zákazníků pomocí laboratorního informačního manažerského systému (LIMS).

Betonářská laboratoř zahájila provoz v první polovině roku 1999 a její technické vybavení dodané renomovanými výrobci, které je kontinuálně podrobováno revizím a kalibracím, ji řadí mezi nejmodernější betonářské laboratoře v ČR.

Laboratoř provádí komplex zkoušek čerstvého betonu, kameniva a ztvrdlého betonu na objednávku pro zákazníky Cement Hranice, akciová společnost. V BL jsou prováděny zkoušky v rozsahu přílohy osvědčení o akreditaci. 

Betonářská laboratoř je nezávislou zkušební laboratoří č. 1284 akreditovanou ČIA, ve které jsou beze zbytku uplatňovány principy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Jejím cílem je poskytovat objektivní a spolehlivé výsledky zkoušek, pochopit a respektovat požadavky zákazníků a neustále zlepšovat fungování systému řízení kvality.