Drobečková navigace

Betonáž mostu, silnice I/55
14 srpna 2020

Betonáž mostu, silnice I/55

Vytrvalým tempem pokračuje stavba mimoúrovňového křížení silnice I/55 se železniční tratí v Přerově-Předmostí. Do betonu C 35/45 XF2 S3 Dmax 22, který se připravuje v betonárně v Přerově dodáváme náš portlandský cement CEM I 42,5 R (na), což je speciální cement se sníženým obsahem Na2 Oekv.

Cílem stavby, zahájené v říjnu roku 2018, je snížení dopravní zátěže kritického bodu – podjezdu pod železniční tratí Přerov–Petrovice a navazující křižovatky ulic Polní a Velká Dlážka.

Hlavním stavebním objektem je nová, téměř 560 metrů dlouhá estakáda, mimoúrovňově převádějící silnici I/55 přes stávající železniční trať a místní komunikace. Most o devatenácti polích začíná v sousedství stávající komunikace I/55, přechází železniční dráhu, pak se stáčí nad nezastavěné území a dále se napojuje na frekventovanou komunikaci Polní ulice.

Estakáda by měla být konstrukčně dokončena do konce dubna roku 2021, uvedení do provozu je naplánováno na srpen téhož roku.

 

Zdroj: informační leták ŘSD