Drobečková navigace

Podporujeme akce v regionu Hranicko
18 března 2020

Podporujeme akce v regionu Hranicko

Cement Hranice, akciová společnost je partnerem Grantového programu Regionu Hranicko od samého počátku, tedy od spuštění programu v roce 2008. Program podporuje kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce v celém regionu Hranicko. Tyto jsou po většinou organizovány neziskovými organizacemi, školami, církvemi a právě jim má příspěvek pomoci. V letošním roce se k tradičním partnerům připojila společnost Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. z Hranic a tak se celková alokovaná částka ještě navýší.

Ve středu 11. 3. 2020 se zástupci jednotlivých partnerů sešli v sídle společnosti CS STEEL, a.s., kde kromě představení nového partnera a výrobních prostor CS STEEL došlo k podpisu partnerské smlouvy. Cement Hranice podporuje iniciativu nositele programu, Mikroregionu Hranicko, která zapadá do jeho vize v oblasti udržitelného rozvoje a podpory regionu, ve kterém působí.