Breadcrumbs

Fotovoltaické systémy v Cementu Hranice
30 June 2022

Fotovoltaické systémy v Cementu Hranice

Vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o financování dalšího projektu v areálu naší společnosti. Jedná se o projekt s názvem Instalace fotovoltaického systému ve společnosti Cement Hranice, celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 15 609 414 Kč a dotace 60 % nám zajistí 9 365 648 Kč z veřejných prostředků. Projekt bude ukončený do konce března 2023 po instalaci panelů o celkovém výkonu 0,8588 MW.

Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.