11. 12. 2013

OTÁZKA

Obsahuje Unimalt 14 vápenný hydrát ? Je možné použít Unimalt 14 v kombinaci s pískem a kamenivem 0-4 mm na zdění face bloků, aniž by docházelo k výkvětům?

ODPOVĚĎ

Unimalt 14 neobsahuje vápenný hydrát, který způsobuje výkvěty, ale pro zdění face bloků je nutno do směsi ještě přimíchat hydrofobní přísadu, běžně dostupnou ve stavebninách, která zamezí přístupu dešťové vody do spár a tím přenášení Ca+, Na+ a K+ iontů, které způsobují výkvěty na povrchu tvarovek.
Jiří Janota

25. 11. 2013

OTÁZKA

Dobrý den, po zateplení polystyrenem stihneme do zimy jen natáhnou lepidlo. Silikonovou omítku budeme dělat až na jaře. Je potřeba napenetrovat nyní nebo stačí až na jaře? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Před zimou je zapotřebí ošetřit fasádu penetrací a příští rok, před aplikací šlechtěné omítky, je nutné penetraci opakovat.
Jiří Janota