Stipendium „Franco Buzzi Memorial“

Na počest památky Franca Buzziho vypracovala skupina Buzzi Unicem iniciativu, která odráží to, co Franco miloval: společnost, které zasvětil svůj život; skvělé mladé lidi, kteří by mohli představovat budoucí rozvoj společnosti; USA a zejména Texas.

Proto bude skupina Buzzi Unicem každý rok pravidelně udělovat stipendium, které poskytne synům a dcerám zaměstnanců ze všech zemí naší skupiny, stejně tak jako studentům, kteří zakončili střední školu v Casale Monferrato, jedinečnou příležitost navštěvovat MBA (Master in Business and Administration) program na jedné z následujících prestižních univerzit v USA:

McCombs School of Business - University of Texas in Austin, TX;

Smeal College of Business - Penn State University, PA;

Missouri University, Columbia, MO;

College of Business and Economics - Lehigh University, PA.

The schools we chose are well-regarded and highly ranked in the USA.

Program, který jsme vybrali, je dvouleté denní studium zakončené titulem MBA. Toto studium bude skupina Buzzi Unicem plně financovat, tedy nebude krýt jenom školné a poplatky, ale i standardní přidružené náklady (cestovné, pojištění, životní náklady …). Přihlásit se mohou všechny děti současných zaměstnanců i bývalých zaměstnanců, kteří odešli do důchodu z našich společností v celé skupině Buzzi Unicem. A dále také talentovaní studenti ze střední školy Casale Monferrato. Musejí splnit požadavky stanovené kritérii pro přijetí na obchodní školu, jmenovitě pokud jde o věk, bakalářský titul, pracovní zkušenosti, znalost angličtiny a analytické schopnosti.

Transparentnost a skutečné schopnosti jsou pro nás rozhodující, proto skupina Buzzi Unicem nemůže žádným způsobem zasahovat do posuzovacího a výběrového procesu, který bude plně v režii každé univerzity. Přihlášku lze podat pouze online způsobem, a to na webové stránce škol.

Jakmile bude výběrová fáze skončena, bude první stipendista navštěvovat MBA program podle univerzitního plánu.

Jako společnost jsme hrdi na to, že tento projekt zavádíme. S jistotou víme, že to může být zlomová příležitost pro cílevědomé a zanícené lidi. A také chceme věřit, že Franco je významnou součástí tohoto růstového procesu.

Dokumenty

Announcement of "Franco Buzzi Memorial" scholarship